S.C. Zumont Shop S.R.L. ( in calitate de autor, proprietar si administrator al site-ului www.zumont.ro) se angajeaza sa pastreze caracterul confidential al informatiei furnizate de catre clienti la momentul inregistrarii pe site. Datele cu caracter personal nu vor fi vandute, schimbate sau inchiriate catre terti. 

Orice informaţie furnizată de utilizator în procesul de înregistrare va fi considerată şi va reprezenta consimţământul expres al acestuia ca datele sale personale să fie folosite de S.C. Zumont S.R.L în conformitate cu scopurile menţionate mai jos. Utilizatorii înregistraţi pe site-ul www.zumont.ro pot solicita ca datele lor personale să fie actualizate sau scoase din baza de date notificand acest lucru printr-un email trimis la adresa contact@zumont.ro.

S.C. Zumont S.R.L. foloseste datele cu caracter personal colectate in urmatoarele scopuri:

-pentru a factura si livra produsele pe care clientul le-a achizitionat

-pentru a transmite oferte, mesaje publicitare si de marketing (in masura in care utilizatorul si-a exprimat acordul in acest sens in timpul procesului de inregistrare).

S.C.Zumont Shop S.R.L. este inscrisa in registrul de evidenta a Prelucrarii  Datelor cu Caracter Personal sub numarul 28528/2012.